05191012001

اسپری ضدعفونی کننده زخم هگزاسپت

سایز یا مدل مورد نظر را انتخاب کنید.
+
-

توضیحات محصول :

اسپری ضدعفونی کننده زخم هگزاسپت

ضدعفونی و شستشوی نواحی آسیب دیده پوست، منجربه جلوگیری از تشکیل کلونیهای باکتریایی و ممانعت از ایجاد عفونت در محل می شود. به این ترتیب با حذف عوامل عفونی، می توان فرصت مناسبی برای فرایند بهبود و ساخت سلول های جدید فراهم نمود. هِگزاسپت، محلول ضدعفونی کننده و شستشو دهنده زخم های باز و سوختگی ها بر پایه %1کلرهگزیدین دی گلوکونات مي باشد که قادر به ضد عفونی قدرتمند و پایدار زخم های باز و سوختگی های معمولی است.

این محلول، فاقد عوارض جانبی، سوزش، بو و رنگ بوده و در حضورخون و ترکیبات بافتی قادر به ادامه فعالیت آنتی میکروبیال خود می باشد. اثر ماندگار و فوق العاده قدرتمند محلول هگزاسپت درمقابل طیف وسیعی از عوامل بیماری زا از قبیل گونه های مختلف استافیلوکوکها، سودوموناس آئروژینوزا،HIV ،HCV و….، این محلول را به عنوان بهترین گزینه برای ضدعفونی زخم های باز وسوختگي ها و جایگزین ایمن و کارآمد برای ترکیبات یده (بتادین) معرفی می کند.

موارد مصرف اسپری ضدعفونی کننده هگزاسپت

  • زخم ها در اثر سوختگی

  • قابل استفاده در زخمهای باز

کاربرد های اسپری ضدعفونی هگزاسپت

  • ترمیم زخم

  • بدون رنگ و بو

  • فاقد عوارض سمّی و زیان بار

  • پیشگیری از رشد عوامل عفونی و تشکیل بایوفیلم ها

  • پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی همزمان بدون ایجاد سوزش

نحوه استفاده اسپری هگزاسپت

مقدار مناسبی از محلول را متناسب با اندازه محل مورد نظر به منظور ضدعفونی و شستشوی زخم های باز به کار ببريد. این محلول بعد از یک دقیقه بیشترین فعالیت میکروبیال خود را انجام خواهد داد. بعد از استفاده ازمحلول، با گاز استریل روی محل مورد نظر را، باند پیچی کنید

آموزش تصویری

سفارش سریع تجهیزات پزشکی

سفارش سریع تجهیزات پزشکی