0   سبد خرید فراپخت
مشاهده سبد خرید و پرداخت

مرکز ارائه خدمات پرستاری و تجهیزات پزشکی

اکسیژن ساز یوول


اجاره روزانه : 80,000 تومان
اجاره هفتگی : 560,000 تومان
اجاره ماهانه : 1,900,000 تومان

توضیحات :

سفارش سریع تجهیزات پزشکی

سفارش سریع تجهیزات پزشکی